Նախապատվեր

Պարտադիր դաշտ

Պարտադիր դաշտ

Պարտադիր դաշտ

Հեռախոսի համարը սխալ է

Պարտադիր դաշտ

Պատվիրեք սմարթֆոն` զանգահարելով +374 93 298 700
beta
Զամբյուղ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ TAX FREE ԳՆՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԿԱՏԱՐԵԼ TAX FREE ԳՆՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 14.05.2019

Օտարերկրյա քաղաքացիները Հայաստանից հեռանալիս կարող են ստանալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գնված ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ը: 

Օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են ստանալ ԱԱՀ-ը միայն այն ապրանքների համար, որոնք ձեռք են բերվել ԱԱՀ վճարող ընկերություններից: ԱԱՀ պահանջելու հնարավորությունները պարզելու համար օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է գնումներ կատարեն «Tax Free» գրառում ունեցող խանութներից, ինչը նշանակում է, որ դրանք գործում են tax free ռեժիմով: Օտարերկրացիները tax free ռեժիմի մասին մանրամասն տեղեկություններ կարող են ստանալ անմիջականորեն խանութի անձնակազմից: 

Հայաստանից հեռանալիս օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են պահանջել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձեռք բերված ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ը, եթե գնված ապրանքները.

 •              չեն հանդիսանում սննդամթերք, ծխախոտային արտադրանք, դեղամիջոց, մշակութային գույք (մշակութային ժառանգության նմուշ), տրանսպորտային միջոց կամ դրա պահեստամաս,

 •              ունեն tax free հաշիվ-ապրանքագիր կամ դրամարկղային մեքենայի (CRM) հաշիվ-ապրանքագիր և դրամարկղային մեքենայի ստացական`գնված ապրանքների համար,

 •             մեկ օրում միևնույն խանութից կատարված գնումների արժեքը գերազանցում է 50 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ ԱԱՀ),

 •              ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ը գերազանցում է 8 335 ՀՀ դրամը,

 •              ապրանքները նախքան երկրից դուրս բերվելը չեն օգտագործվել և պահվել են արտադրողի փաթեթավորմամբ,

 •              ապրանքները երկրից դուրս են բերվում Հայաստանի Հանրապետությունից գնվելուց հետո` 90 օրվա ընթացքում:

 

Օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն իրենց անձնագրերը` tax free հաշիվ-ապրանքագիր կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագիր ստանալու համար: 

Tax free հաշիվ-ապրանքագիրը կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագիրը տրամադրվում է օտարերկրյա քաղաքացու պահանջով:

Խանութը (հարկատուն) չի տրամադրում tax free հաշիվ-ապրանքագիր կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագիր, եթե գնված ապրանքը.

 •            հանդիսանում է սննդամթերք, ծխախոտային արտադրանք, դեղամիջոց, մշակութային գույք (մշակութային ժառանգության նմուշ), տրանսպորտային միջոց կամ դրա պահեստամաս,

 •            մեկ օրում միևնույն խանութից կատարված գնումների արժեքը չի գերազանցում 50 000 ՀՀ դրամը (ներառյալ ԱԱՀ),

 •           ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ը չի գերազանցում 8 335 ՀՀ դրամը,

 •           օտարերկրյա քաղաքացին չի ներկայացրել անձնագիրը,

 •           tax free հաշիվ-ապրանքագիր տրամադրելու իրավունք չունի, քանի որ չի հանդիսանում ԱԱՀ վճարող:

 

Ի հավելումն tax free հաշիվ-ապրանքագրի կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագրի` օտարերկրյա քաղաքացիներին տրվում է նաև վճարումը հաստատող փաստաթուղթ: 

Գնված ապրանքների համար վճարված ԱԱՀ-ը վերադարձվում է օտարերկրյա քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանալիս` մեկնման վայրերում (օդանավակայաններ, սահմանային անցակետեր): 

ԱԱՀ-ը պահանջելու համար օտարերկրյա քաղաքացիները պետք է մաքսային ծառայության մարմիններին ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

 

 •                անձնագիր,

 •                tax free ԱԱՀ-ի վերադարձման հաշիվ-ապրանքագրի կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագրի թղթային պատճեն,

 •                երկրից դուրս բերման ենթակա ապրանքների գնումը հաստատող փաստաթուղթ (դրամարկղային մեքենայի ստացական, կանխիկ վճարման անդորրագիր կամ բանկային փոխանցման փաստաթուղթ),

 •                երկրից դուրս բերման ենթակա ապրանքները պետք է նշված լինեն ԱԱՀ-ի վերադարձման tax free հաշիվ-ապրանքագրում կամ դրամարկղային tax free հաշիվ-ապրանքագրում,

 •                նստեցման կտրոն` Հայաստանից ինքնաթիռով հեռանալու դեպքում: 

Մաքսային ստուգում իրականացնելուց հետո մաքսային ծառայության ներկայացուցիչը tax free հաշիվ-ապրանքագրի կամ դրամարկղային հաշիվ-ապրանքագրի վրա դնում է «Ենթակա է փոխհատուցման» կնիքը, որը ցույց է տալիս փոխհատուցման ենթակա գումարի չափը, եթե ապրանքները և ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են վերոնշյալ պահանջներին:

 

Մաքսային ծառայության աշխատակիցը վերադարձնում է ներկայացված բոլոր փաստաթղթերը օտարերկրյա քաղաքացիներին, իսկ ՀՀ տարածքից ինքնաթիռով հեռանալու դեպքում` նաև նստեցման կտրոնի բնօրինակն ու պատճենը: 

Օտարերկրյա քաղաքացիների պահանջով` ԱԱՀ գումարը.

 •                վճարվում է կանխիկ` սահմանային մաքսային անցակետերին մոտ գտնվող ցանկացած բանկային մասնաճյուղի միջոցով: Օտարերկրացիները մաքսային ծառայության մարմինների կողմից վերադարձված փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն բանկ`գումարը ստանալու համար: Բանկը կարող է գանձել վճարում` ԱԱՀ-ի գումարի 10 տոկոսի չափով, որն առանձին նշված է հաշիվ-ապրանքագրում,

 •               փոխանցվում է օտարերկրացու բանկային հաշվեհամարին: Գումարը բանկային հաշվեհամարին փոխանցելու համար օտարերկրացիները մաքսային ծառայության մարմնի կողմից տրամադրված բոլոր փաստաթղթերը պետք է թողնեն սահմանային անցակետերում տեղադրված «Tax free հաշիվ-ապրանքագրեր» վերտառությամբ արկղերում: ՀՀ ֆինանսների նախարարությունն իրականացնում է գումարի փոխանցումը օտարերկրյա քաղաքացու բանկային հաշվեհամարին փաստաթղթերը ստանալուց հետո` 30 օրվա ընթացքում:

Վերադառնալ նորությունների ցանկին